...

Celem Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Usługowego Spółka z o.o. we Wrocławiu
jest profesjonalna działalność usługowa.

Wykonujemy ją na poziomie spełniającym potrzeby i oczekiwania Klientów w zakresie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości obiektów, terenów zielonych, taboru szynowego i kołowego.

Zadanie te realizujemy poprzez:

  • Spełnianie wymagań Klienta zgodnie z zawartą umową;
  • Konsekwentne przestrzeganie przyjętych procedur działania oraz monitoring ich skuteczności;
  • Analizę zakwestionowanych usług poprzez ustalenie przyczyn błędu i unikanie go w przyszłości;
  • Ciągłe podwyższanie kwalifikacji, kompetencji i świadomości naszego personelu;
  • Wprowadzenie ustalonego systemu wyróżniania pracowników;
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.