...

Pierwowzorem dzisiejszego DPU Sp. z o.o. była Wielobranżowa Spółdzielnia Usług Komunikacyjnych Emerytów PKP, która rozpoczęła działalność pod koniec 1954 roku w zakresie czyszczenia wagonów osobowych, peronów, stacji kolejowych, obsługi przechowalni bagażu i szaletów dworcowych. Wraz z kolejnymi przekształceniami i po finalnym wyłączeniu ze struktur PKP, firma przyjęła nazwę Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o. i od 1 września 1997 roku rozpoczęła działalność usługową, handlową i produkcyjną na obszarze całego kraju i poza jego granicami.

Obecnie prowadzimy naszą działalność głównie na terenie Wrocławia oraz województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, ale możemy także świadczyć nasze usługi na terenie całej Polski i poza jej granicami. Usługi realizuje wykwalifikowany personel z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i przyjaznych środowisku środków czyszczących. Wysoką jakość naszych usług zapewnia realizacja systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, a potwierdza przyznanie certyfikatu IGTL.