...
logo male Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o.
ul. Boczna 2
50-502 Wrocław

 

NIP 899-20-04-211
KRS 0000121050

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 213 500,00 zł

 

Telefony:

Centrala

71 367 87 84
71 367 80 05

Tel./Fax
71 717 52 87

Centrala kolejowa
71 717 53 51
71 717 53 52


Sekretariat
71 717 52 87
71 717 59 30


Dział Marketingu i Logistyki
71 717 12 25

Poczta elektroniczna:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mapa

Wybierz oddział

Konto:

mBank S.A. O/Wrocław

66 1140 1140 0000 3521 4800 1001